Cumartesi, Aralık 03, 2005

Rails ve Öntanımlı Değerler

Rails da öntanımlı değerler insanın canını sıkabiliyor bazen. Özelliklede acemiyiseniz :) İşte bir örnek aralarında ilişki bulunan iki tabloyu belongs_to gibi bir ifade ile çok rahat bağlayabiliyorsunuz. Örneğin

class Ogretimuye < ActiveRecord::Base
belongs_to :anabilimdali
end

gibi. Ama burada Ogretim uye tablonuzdaki foreign key ön tanımlı olarak anabilimdali_id olarak tanımlanmış. Bundan başka bir alan adını tanımlamak istiyorsanız ilişki için aşağıdaki şekilde ezebilirsiniz öntanımlı değeri

class Ogretimuye < ActiveRecord::Base
belongs_to :anabilimdali , :foreign_key => "abilimdal"
end

Hiç yorum yok: